White
White

Bài viết

10

Chủ đề

10

Thành viên

7

NCCSOFT

NCCSOFT là công ty outsourcing tập trung vào mobile technology, game development. Chúng tôi chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình làm dự án tại blog share.nccsoft.vn. Các lĩnh vực như ngôn ngữ lập trình, mobile technology, game development, VR, 3D sẽ được chúng tôi tập trung nhiều.

NCCSOFT

NCCSOFT là công ty outsourcing tập trung vào mobile technology, game development. Chúng tôi chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình làm dự án tại blog share.nccsoft.vn. Các lĩnh vực như ngôn ngữ lập trình, mobile technology, game development, VR, 3D sẽ được chúng tôi tập trung nhiều.

http://nccsoft.vn

Tầng 11, số 6, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Công nghệ

White {{ post.like_cnt }} {{ post.cmts_cnt }}
{{post.preview}}
{{ post.user.name}} viết {{ post.created_at }} trước
{{ post.like_cnt }} {{ post.cmts_cnt }}
Đang tải dữ liệu ...
Xem tiếp...
White
Duong Nguyen
0 bài, 0 kipalog
White
Nguyen Tran Nhan
1 bài, 0 kipalog
White
Nguyễn Sơn Tùng
0 bài, 0 kipalog
White
hung mai
0 bài, 0 kipalog
White
Giang Lê
0 bài, 0 kipalog
White
Tiep Phan
8 bài, 68 kipalog
White
Minhlv
1 bài, 6 kipalog