White
White

Bài viết

8

Chủ đề

10

Thành viên

4

Dwarves Foundation

Từ năm 2014, với sứ mệnh trở thành một Ventures Builder, tại Dwarves Foundation chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ và phát triển các sản phẩm đổi mới, sáng tạo cho các startups trên thế giới.

Dwarves Foundation

Từ năm 2014, với sứ mệnh trở thành một Ventures Builder, tại Dwarves Foundation chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ và phát triển các sản phẩm đổi mới, sáng tạo cho các startups trên thế giới.

https://www.dwarvesf.com

154/3 Lý Chính Thắng P7 Q3 TPHCM

Công nghệ

White {{ post.like_cnt }} {{ post.cmts_cnt }}
{{post.preview}}
{{ post.user.name}} viết {{ post.created_at }} trước
{{ post.like_cnt }} {{ post.cmts_cnt }}
Đang tải dữ liệu ...
Xem tiếp...
White
Huy Giang
0 bài, 0 kipalog
White
Han Ngo
0 bài, 0 kipalog
White
Thach Le
7 bài, 232 kipalog
White
Nguyễn Hoàng Hüy
1 bài, 50 kipalog